تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - افعال در عربی

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

افعال در عربی

یکشنبه 21 بهمن 1386

مبحث فعل در زبان عربی

در زبان عربی فعل دارای سه زمان است: ماضی(گذشته)، مضارع(حال)، و امر.

افعال در زبان عربی دارای ریشه سه حرفی یا چهار حرفی هستند، مانند: ضَرَبَ ، خَرَجَ ، فَرَحَ كه تحت عنوان ثلاثی از آن نام می‌برند. و چهار حرفی مانند: دَحْرَجَ ، زَلْزَلَ كه تحت عنوان رباعی از آن نام می‌برند.

فعل ثلاثی نیز دو نوع است، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید. 

ثلاثی مجرد عبارت است از افعالی كه به ریشه سه حرفی آن حروف مزید اضافه نشده باشد.

ثلاثی مزید عبارت است از افعالی كه به ریشه سه حرفی آن یك یا دو یا سه حرف مزید اضافه شود.

فعل ثلاثی یا سالم است یا غیر سالم، افعالی كه در ریشه آن یكی از حروف عله(ا، و،ی ) یا همزه(أ) وجود داشته باشد و یا حرف دوم و سوم آن تكرار شده باشد غیر سالم نامیده می‌شود.

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]