تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - مبحث صرف و طریقه ساخت افعال

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

مبحث صرف و طریقه ساخت افعال

جمعه 2 شهریور 1386

بسم الله الرحمان الرحیم

برای كلیه ره پویا طریق حق شناسی مستدل است كه بدون آشنایی با زبان عربی و صرف و نحو امكان استفاده از مفاهیم حیات بخش قرآن كریم غیر ممكن است و بر این اساس تمام كسانی كه از كمالات الهی بهره مند شده اند اعتراف كرده اند كه از چشمه جوشان و پر فیض قرآن كریم به آن كمالات نایل آمده اند لذا بر تمام آرزومندان به رستگاری و دوستداران درك زبان وحی لازم و مبرهن است كه كمر همت را بسته و با آشنایی با زبان وحی خود را در معرض تابش انوار تابناك الهامات غیبی قرار دهند، همچنانكه خداوند در قرآن می فرماید: وَنُنَزّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْعالَمینَ

در زبان عربی هر جمله‌ای از تعدادی كلمه ساخته می‌شود و شناخت انواع كلمه و طریقه ساخت آنها را تحت عنوان علم صرف می‌نامند.

علم صرف عبارت است از شناخت ریشه كلمه و صرف مشتقات آن كلمه، در زبان عربی كلمه بر سه نوع است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف

اسم عبارت است از: هر كلمه‌ای كه فاقد زمان باشد، مانند درخت (شَجَر)، زمین (الاَرْض)، كتاب، محمد، خدا و...

فعل عبارت است از: هر كلمه‌ای كه دارای زمان انجام كار باشد، مانند: رفتم (ذَهَبْتُ)، می‌گویی (تَقولُ)، می‌نویسیم (نَكْتُبُ)

حرف عبارت است از: هر كلمه‌ای كه فاقد معنی مستقل باشد، مانند: فی(در)، اِلی(بسوی)، لا(نه)، كَ(مانند) و...

           نقش حركات در زبان عربی

دانستن اعراب و حركت در زبان عربی بسیار مهم است لذا باید ابتدا با حركتهای مختلف كه در این زبان استفاده می‌شود آشناشد.

حركات دو نوع هستند:

۱-   ساده:   َ  ِ  ُ     ْ    ّ

۲-   تنوین:   ً   ٍ   ٌ

به این حركت   ً      تنوین نصب گفته می‌شود

به این حركت     ٍ     تنوین جر گفته می‌شود

به این حركت    ٌ     تنوین رفع گفته می‌شود

 

 

مبحث فعل در زبان عربی

در زبان عربی فعل دارای سه زمان است: ماضی(گذشته)، مضارع(حال)، و امر.

افعال در زبان عربی دارای ریشه سه حرفی یا چهار حرفی هستند، مانند: ضَرَبَ ، خَرَجَ ، فَرَحَ كه تحت عنوان ثلاثی از آن نام می‌برند. و چهار حرفی مانند: دَحْرَجَ ، زَلْزَلَ كه تحت عنوان رباعی از آن نام می‌برند.

فعل ثلاثی نیز دو نوع است، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید.

ثلاثی مجرد عبارت است از افعالی كه به ریشه سه حرفی آن حروف مزید اضافه نشده باشد.

ثلاثی مزید عبارت است از افعالی كه به ریشه سه حرفی آن یك یا دو یا سه حرف مزید اضافه شود.

فعل ثلاثی یا سالم است یا غیر سالم، افعالی كه در ریشه آن یكی از حروف عله(ا، و،ی ) یا همزه(أ) وجود داشته باشد و یا حرف دوم و سوم آن تكرار شده باشد غیر سالم نامیده می‌شود.

ابتدا با طرز ساختن افعال سالم آشنا می‌شویم سپس به مبحث افعال غیر سالم می‌پردازیم.[ جمعه 2 شهریور 1386 - 12:08 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : جمعه 2 شهریور 1386 - 12:08 ب.ظ]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]