تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - ضمایر متصل مفعولی

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

ضمایر متصل مفعولی

جمعه 26 بهمن 1386

ضمایر مفعولی

همانطور که از اسم این ضمایر پیداست آنها بعنوان مفعول در زبان عربی بکار میروند، ضمایر مفعولی دو نوع است: 1- ضمایر متصل مفعولی 2- ضمایر منفصل مفعولی

1- ضمایر متصل مفعولی: ضمایری هستند که بعنوان مفعول بعد از فعل بکارمیروند و تعداد آنها چهارده تا میباشد و در ذیل با معانی ذکر شده اند:

هُ  (آن یک مرد را)

هُما  (آن دو مرد را)

هُمْ  (آن مردان را)

ها  (آن یک زن را)

هُما  (آن دو زن را)

هُنَّ  (آن زنان را)

کَ  (تو یک مرد را)

کُما  (شما دو مرد را)

کُمْ  (شما دو مرد را)

کِ  (تو یک زن را)

کُما  (شما دو زن را)

کُنَّ  (شما زنان را)

یَ  (مرا)

نا  (ما را)

همانطورکه در بالا مشاهده میشود تعدادی از این ضمایر از نظر نوشتاری مانند ضمایر فاعلی هستند اما کاربرد آنها با هم متفاوت است.[ جمعه 26 بهمن 1386 - 02:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]