تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - افعال سالم و طریقه صرف آن

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

افعال سالم و طریقه صرف آن

سه شنبه 23 بهمن 1386

افعال سالم

ابتدا با طرز ساختن افعال سالم آشنا می‌شویم سپس به مبحث افعال غیر سالم می‌پردازیم.

افعال در زبان عربی چهارده صیغه میباشند که شش صیغه آن غایب و شش صیغه آن مخاطب و دو صیغه آن متکلم نامیده میشود.

توجه: افعال ثلاثی بر وزن فَعَلَ میباشد.

صرف چهارده صیغه افعال سالم در زمان ماضی

شــــش صیـــغه غایــــب

فَعَلَ

فَعَلا

فَعَلُوا

فَعَلَتْ

فَعَلَتا

فَعَلْنَ

شـــش صیــــغه مخـــاطـب

فَعَلْتَ

فَعَلْتُما

فَعَلْتُمْ

فَعَلْتِ

فَعَلْتُما

فَعَلْتُنَّ

دو صیـــغه متکــــلم

فَعَلْتُ

فَعَلْنا

توجه: برای حفظ این چهارده صیغه بهتر است بصورت چهارتا چهارتا تمرین شود، یعنی: (چهارمفرد، چهارمثنی، چهارجمع)

(فَعَلَ، فَعَلَتْ، فَعَلْتَ، فَعَلْتِ)

(فَعَلا، فَعَلَتا، فَعَلْتُما، فَعَلْتُما)

(فَعَلُوا، فَعَلْنَ، فَعَلْتُمْ، فَعَلْتُنَّ)[ سه شنبه 23 بهمن 1386 - 08:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 24 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]