تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - حرکتها درزبان عربی

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

حرکتها درزبان عربی

یکشنبه 21 بهمن 1386

نقش حركات در زبان عربی

دانستن اعراب و حركت در زبان عربی بسیار مهم است لذا باید ابتدا با حركتهای مختلف كه در این زبان استفاده می‌شود آشناشد.

حركات دو نوع هستند:

۱-   ساده:   َ  ِ  ُ     ْ    ّ

۲-   تنوین: ـًــٍــٌـ

به این حركت ـًـ   تنوین نصب گفته می‌شود

به این حركت ـٍـ  تنوین جر گفته می‌شود

به این حركت  ــٌـ تنوین رفع گفته می‌شود

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]